петък, 14 май 2021
Риби - петък, 14 май 2021

При жените от знака е възможно нарастване на напрежението, което може да ги въвлече в разногласия с околните. При мъжете от знака са вероятни грешки поради невнимание. Пазете се от романтични увлечения. Те могат да имат нежелателни последици. Днес се налага да вземете важни решения за личния си живот.

Новини от Живот