петък, 14 май 2021
Телец - петък, 14 май 2021

Днес сте по-активни и предприемчиви, любознателни и контактни. Засилва се и сексуалното ви влечение. Възможни са редица промени в делово отношение и в брака. Не е изключено заради невнимателно изказване или стремеж към справедливост да не сте в състояние за постигане на набелязани цели. Звездите ви препоръчват да се погрижите за качеството на храната си.

Новини от Живот