събота, 25 септември 2021

Машинното гласуване не е противоконституционно


1281 преглеждания

 

Машинното гласуване не е противоконституционно обяви днес Конституционният съд. Решението му (пълния му текст виж тук) идва седмица преди първите избори у нас, които ще се проведат почти изцяло с машини.

Масовото машинно гласуване беше атакувано в КС от 66 депутати от ГЕРБ. Те твърдяха, че то нарушава принципа за „равно избирателно право” и оспориха почти всички разпоредби от Изборния кодекс (ИК), които за краткия си живот успя да промени 45-тото Народно събрание.

Както е известно, в ИК беше прието, че на хартия ще се гласува само в секциите с по-малко от 300 избиратели, в болниците, домовете за стари хора, при гласуване с подвижна избирателна кутия. Вотът ще е с хартиена бюлетина и когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване се окаже невъзможно.

От тази „застраховка“ ГЕРБ извличаха аргумент за „несигурността“ на машинното гласуване, а в изключението за малките секции видяха нарушаване на равното избирателно право.

КС е отхвърлил искането им. В решението си той изтъква, че бюлетината за машинно гласуване е проектирана по същия начин както хартиената. „По своята същност бюлетината за машинно гласуване не е нищо друго освен пренасяне и визуализиране на текста от хартиената бюлетина върху електронен носител“, подчертава КС.

„Видно от изложеното законът третира по един и същ начин гласуването чрез хартиена бюлетина и чрез бюлетина за машинно гласуване, като използва термина „равностойни“ и въвежда еднакви правила за гласуването. Начинът на гласуване – чрез отбелязване на вота върху хартиена бюлетина, върху бюлетина за машинно гласуване или по друг начин, по който се упражнява правото на глас – е въпрос на законодателна целесъобразност, която сама по себе си не подлежи на контрол за конституционност, стига законът да спазва принципите на избирателното право, установени в чл. 10 от Конституцията, и в частност да предвижда равно третиране на всички гласове, независимо от начина на тяхното подаване, което в настоящия случай е постигнато“, заявява КС.

В решението се заявява, че това, че в малките секции се гласува на хартия не е дискриминация, тъй като нито ограничава права, нито предоставя привилегии. „Начинът на подаване на гласа – с бюлетина за машинно гласуване, с хартиена бюлетина или по друг начин – не е свързан с конституционно защитено право на избирателите. Щом независимо от технологията на гласуване, законът предвижда равно третиране на различните начини на гласуване и обезпечава спазването на конституционните принципи на избирателното право в различните хипотези, то законодателният орган е действал в пределите на допустимата законодателна целесъобразност“, подчертават конституционните съдии.

Искането е уважено единствено за една разпоредба, която влезе в Изборния кодекс по предложение на „Има такъв народ“, за да се покаже, че партията не е изоставила позицията си за въвеждане на мажоритарна изборна система. Обявеният за противоконституционен текст гласи: „Пропорционалната изборна система за избори за народни представители по чл. 246 се прилага до произвеждането на първите редовни избори за народни представители след влизането в сила на този закон“.

Конституционните съдии са отхвърлили и искането на ГЕРБ за обявяване за противоконституционни на новите правила за сформиране на Централната избирателна комисия (ЦИК).

По отношение на машинното гласуване петима конституционни съдии са подписали решението с особено мнение – Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова, Таня Райковска (тяхната позиция виж тук) и докладчикът Филип Димитров (неговото особено мнение виж тук).

По отношение на изключението за малките секции пък на особено мнение са застанали Павлина Панова, Красимир Влахов и Анастас Анастасов (аргументите им виж тук).

 
Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Реклама

Отговор на коментар

0 Коментара:

Коментар

Новини от Избори 2021